Trang chủ / Bảo hành

Bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  1. Điều kiện bảo hành: Quý khách chỉ cần cung cấp số điện thoại mua hàng được ghi trên phiếu bảo hành.
  2. Quy định bảo hành:
  • Miễn phí hoàn toàn công sửa chữa cho các sản phẩm bị lỗi sử dụng nhưng còn trong thời gian bảo hành.
  • Đối với trường hợp do sử dụng không đúng cách dẫn đến lỗi, hoặc lỗi có thể khắc phục tại chỗ, MiniSmart sẽ hướng dẫn khắc phục tại nhà qua hình thức gọi video hoặc gửi video hướng dẫn.
  • Đối với trường hợp quá phức tạp cần phải gửi về cửa hàng thì sẽ được khắc phục trong tối đa 03 ngày làm việc (không kể thời gian vận chuyển).
  • Quý khách vui lòng thanh toán chi phí gửi hàng bảo hành.