• Điện Máy Mini khuyến khích quý khách kiểm tra vận hành của máy theo đúng hướng dẫn trước khi thanh toán. Nếu quý khách không kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng, mọi khiếu nại sau khi đã thanh toán sẽ không có căn cứ để giải quyết.
  • Tất cả các lỗi do SẢN XUẤT xảy ra sau khi Quý khách đã thanh toán, trong vòng 03 ngày đầu tiên sẽ được đổi mới, sau 03 ngày sẽ chuyển sang chế độ bảo hành.
  • Điện máy Mini không nhận trả lại sản phẩm đã qua sử dụng với lý do không phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc không ưng ý (vì chúng tôi đã tư vấn chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng đầy đủ)